เมนู
สินค้าแนะนำ

ฮาลอง – ซาปา – ฟานซีนัน – นิงห์บิงห์ – ฮานอย 5 วัน

เข้าชม 296
 
ฮาลอง – ซาปา – ฟานซีนัน – นิงห์บิงห์ – ฮานอย 5 วัน
 
 • ราคา : 139,002.00 ฿
 • ฮาลอง – ซาปา – ฟานซีนัน – นิงห์บิงห์ – ฮานอย 5 วัน

  Highlight
  ¯ ล่องเรือชมทัศนียภาพมรดกโลก อ่าวฮาลอง
  ¯ สัมผัสกับจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ซาปา
  ¯ นั่งกระเช้าพิชิตยอดหลังคาอินโดจีน ฟานซีปัน
  ¯ ล่องเรือชมทิวทัศน์ที่โอบล้อมรอบตัวอันงดงาม นิงห์บิงห์
  ¯ ชม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ แห่งเดียวในโลก
  ¯ ชม เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย กรุงฮานอย
  อัตราค่าบริการ
  กำหนด
  การเดินทาง
  ผู้ใหญ่
   พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเดี่ยว
  พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
  7-11 ก.พ. 61 13,900 13,900 12,900 4,800
  14-18 ก.พ. 61 14,900 14,900 13,900
  21-25 ก.พ. 61 13,900 13,900 12,900
  28 ก.พ. – 4 มี.ค. 61 14,900 14,900 13,900
  7-11 มี.ค. 61 13,900 13,900 12,900
  14-18 มี.ค. 61
  21-25 มี.ค. 61
  28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
  4-8 เม.ย. 61 14,900 14,900 13,900
  11-15 เม.ย. 61 15,900 15,900 14,900
  12-16 เม.ย. 61 14,900 14,900 13,900
  13-17 เม.ย. 61
  18-22 เม.ย. 61
  25-29 เม.ย. 61