เมนู
สินค้าแนะนำ

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

เข้าชม 293
 
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
 
 • ราคา : 13,900.00 ฿
 • ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
  Highlight
  -ชม พระธาตุ  เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
  -นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  -นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า
  -สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
  เป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
  -นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี และเป้นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
  -นั่งเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี
  -
  ขอพรนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
  -ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาด สก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
   
  กำหนดการออกเดินทาง
  ก.พ. 2–4, 3–5, 9–11, 10–12, 16–18 (วันตรุษจีน), 17-19, 23–25, 24-26
  มี.ค. 2–4, 3–5, 9–11, 10–12, 16–18, 17-19

  อัตราค่าบริการ
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
  2 ท่าน/ห้อง
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเดี่ยว
  เพิ่มท่านละ
  พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
  2-4 ก.พ. 61 13,900 13,500 12,900 4,000
  3-5 ก.พ. 61
  9-11 ก.พ. 61
  10-12 ก.พ. 61
  16-18 ก.พ. 61
  17-19 ก.พ. 61
  23-25 ก.พ. 61
  24-26 ก.พ. 61
  2-4 มี.ค. 61 14,900 14,500 13,900
  3-5 มี.ค. 61
  9-11 มี.ค. 61 13,900 13,500 12,900
  10-12 มี.ค. 61
  16-18 มี.ค. 61
  17-19 มี.ค. 61