เมนู
สินค้าแนะนำ

พม่า สักการะ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในมหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์

เข้าชม 320
 
พม่า สักการะ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในมหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์
 
 • ราคา : 24,900.00 ฿
 • พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ 5 วัน

  สักการะ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในมหาบูชาสถาน
  - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
  - สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
  - สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี
  - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
  พระธาตุอินทร์แขวน แห่งลุ่มน้ำอิระวดี

  อัตราค่าบริการ
  กำหนด
  การเดินทาง
  ผู้ใหญ่ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักเดี่ยว
  เพิ่มท่านละ
  พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
  8-12 ก.พ. 61 24,900 24,500 23,900 6,000             
  22-26 ก.พ. 61
  1-5 มี.ค. 61
  29 มี.ค. – 2 เม.ย. 61