เมนู
สินค้าแนะนำ

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์

เข้าชม 347
 
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์
 
 • ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน  ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์

  Highlight
  ¯ สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
  ¯ ชมเจดีย์ ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
  ¯ ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์
  ¯ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล
  ¯ สักการะพระบัวเข็ม
  ¯ ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม
  ¯ ชมวัดกุโสดอ
  อัตราค่าบริการ
  กำหนด
  การเดินทาง
  ผู้ใหญ่ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักเดี่ยว
  เพิ่มท่านละ
  พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
  22-25 ก.พ. 61 24,900 24,500 23,900 5,000             
  1-4 มี.ค. 61
  8-11 มี.ค. 61
  15-18 มี.ค. 61
  22-25 มี.ค. 61
  29 มี.ค.–1 เม.ย. 61
  5-8 เม.ย. 61 26,900 26,500 25,000
  12-15 เม.ย. 61
  13-16 เม.ย. 61
  14-17 เม.ย. 61
  19-22 เม.ย. 61
  28 เม.ย.-1 พ.ค. 61